ازسایت فروش فایل فایلیتیو رونمایی شد (کلیک کنید)
سال 1400
لحظه تحویل سال ۱۴۰۰
لحظه تحویل سال 1400 معنای قرن یا سده، یکصد سال است. هر تقویم مبدأیی دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک است. روز اول نخستین قرن هجری شمسی، جمعه 1 فروردین 1 و روز پایان آن، سه‌شنبه ...
توسط
تومان