ازسایت فروش فایل فایلیتیو رونمایی شد (کلیک کنید)
لحظه تحویل سال 1400
لحظه تحویل سال ۱۴۰۰
لحظه تحویل سال 1400 معنای قرن یا سده، یکصد سال است. هر تقویم مبدأیی دارد و در عرف اولین سال هر تقویم سال یک است. روز اول نخستین قرن هجری شمسی، جمعه 1 فروردین 1 و روز پایان آن، سه‌شنبه ...
توسط
تومان