ازسایت فروش فایل فایلیتیو رونمایی شد (کلیک کنید)
برنامه اجرایی پژوهشگر
پروپوزال proposal چیست؟
پروپوزال proposal چیست؟ | ?what is proposal برنامه اجرایی پژوهشگر که بیان‌کننده دورنمای تحقیق و تعیین‌کننده جهت پژوهش در مراحل مختلف است، پیشنهاد پژوهشی یا proposal نامیده می‌شود. نگارش طرح پیشنهادی از اولین قدم‌ها در نگارش پایان‌نامه می‌باشد. دانشگاه‌ها و ...
توسط
تومان